สมัครงาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว อสร. สำหรับผู้ที่มีใจรักในการบริการมีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีความสามารถ ในการบริหารจัดการร่วมกัน