28/05/2019

THAIFEX – World of Food ASIA 2019

อ่านต่อ..

31/10/2017

อสร. ได้รับประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark 2017

อ่านต่อ..

21/06/2017

อสร. ได้รับรางวัล ITQI 2017

อ่านต่อ..

21/06/2017

งานเทศกาล THAIFEX 2017 – World of FOOD Asia 2017

อ่านต่อ..

ได้รับการรับรองมาตรฐานใน ระดับสากล อาทิ เช่น GMP, HACCP, HALAL และ BRC