ผลิตภัณฑ์

บริษัท อสร. ฟู้ดส์ ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารภายใต้เครื่องหมาย “อสร.” ทำการผลิต น้ำส้มสายชูกลั่น และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ทันสมัยได้รับคุณภาพมาตรฐาน ด้วยศักยภาพความพร้อมของการผลิตส่งผลให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จและมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนบริษัทฯยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเฉกเช่นในปัจจุบัน