อสร. ได้รับรางวัล ITQI 2017

ทาง อสร. ได้รับมอบรางวัล International Taste & Quality Institute จากประเทศเบลเยี่ยม สำหรับสินค้า น้ำสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิ, Riceberry drink และน้ำจิ้มไก่ อสร. ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและรสชาติต่อตราสินค้า