เกี่ยวกับเรา

น้ำส้มสายชู อสร. เป็นที่นิยมมากในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 50 ปี ด้วยเทคนิค ด้านการผลิตที่สะอาดและได้คุณภาพ จึงทาให้น้ำส้มสายชู อสร.ได้รับความนิยมและความเชื่อถือในคุณภาพสินค้า จากผู้บริโภคจานวนมากทั่วประเทศในเรื่องคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการผลิตน้ำส้มสายชู อสร. จึงทาให้ได้น้ำส้มสายชูที่มีรสชาติกลมกล่อม ถูกปาก จนทำให้ อสร. เป็นยี่ห้อที่ได้รับ การไว้วางใจจากผู้บริโภคจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 50 ปี ตามสโลแกนที่ว่า

“อสร. คุณภาพที่เชื่อมั่นมากว่า 50 ปี”

อสร. เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตและจัดจาหน่ายน้าส้มสายชู ภายใต้สัญลักษณ์ สินค้าตรา “อสร.” โดยทางเรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้ได้ คุณภาพที่ดีที่สุดโดยควบคู่ไปกับการใส่ใจ เพื่อให้สินค้าได้คุณภาพที่ดี นอกจากนั้นบริษัท อสร. ฟู้ดส์ จำกัด ยังคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐานใน ระดับสากล อาทิ เช่น GMP, HACCP, HALAL และ BRC